ข้าวโดยปกติจะใช้ในเป็น adjunct ในการทำเบียร์ เพื่อให้เบียร์มี body ที่เบามากๆ และโดยส่วนใหญ่การใช้ข้าวกับเบียร์เพื่อจะทำให้เบียร์มี body เบาๆ คล้ายๆ กับ pale American lagers หรือ cream ales และข้าวยังถูกนำมาใช้ในการทำสาเกในประเทศญี่ปุ่นด้วย

1

เวลาเราใช้ข้าวในการทำเบียร์ ปกติจะใช้อยู่ที่ปริมาณ 20-50 เปอร์เซนต์ ผสมกับ 6-row pale malt การที่เราต้องใช้ 6-row malt เนื่องจาก malt ชนิดนี้มีปริมาณเอมไซด์สูง และมากพอที่จะสามารถเปลี่ยน unmalt ที่เราใส่ผสมลงไปได้ทั้งหมด โดยปกติถ้าเราใช้ 6-row malt โดยไม่มีการใส่ adjunct ลงไปเลย มันจะทำให้เบียร์เรามีตะกอนสูงเนื่องมาจากปริมาณโปรตีนและ tannin ที่มีอยู่สูงใน malt ชนิดนี้

การใช้ข้าวโดนปกติเราจะใช้เป็น adjunct เพราะว่าเมื่อเราเอาข้าวมาเป็นส่วนประกอบในการทำเบียร์ ข้าวจะไม่ทำให้รสชาติของเบียร์เปลี่ยนไปมาก ถึงแม้ว่าในโรงงานทำเบียร์ส่วนใหญ่จะมีการใช้ข้าวและข้าวโพดเป็นส่วนประกอบในการทำเบียร์ แต่ก็เพื่อแค่ลดต้นทุนการผลิตมากกว่าการปรับปรุงรสชาติของเบียร์ให้ดีขึ้น เพราะการใช้ข้าวเป็นส่วนประกอบในการทำเบียร์จะทำให้คุณภาพของเบียร์ที่ได้ด้อยกว่าการใช้ 2-row pale malt เพียงอย่างเดียว

โดยปกติเวลาเราใช้ข้าวในการทำเบียร์เราจะใช้ข้าวทั้งเมล็ด มากกว่าข้าวที่ถูกทำเป็น flake แล้ว และเวลาใช้ข้าวจะต้องถูกทำให้สุกก่อนเสมอ ส่วน brewer ที่ใช้ extract ในการทำเบียร์ จะมีการใช้ extract จากข้าวเป็นส่วนผสมในเบียร์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำตาลที่สามารถหมักได้ให้กับเบียร์โดยไม่ต้องการเพิ่ม body ให้กับเบียร์ของตน

Advertisement