วัตถุประสงค์ของการเพาะเลี้ยงยีสต์คือการแยกยีสต์จากสายพันธุ์บริสุทธิ์เพียงตัวเดียวออกจากสารปนเปื้อนที่เป็นไปได้ทั้งหมดเช่นแบคทีเรียและยีสต์ป่า การเพาะเลี้ยงต้องทำ ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ; มิฉะนั้นยีสต์จะถูกปนเปื้อนและความพยายามที่จะแยกสายพันธุ์บริสุทธิ์จะไร้ประโยชน์

สิ่งแวดล้อมสะอาด

สิ่งแรกที่ต้องมีคือ “ห้องที่สะอาด” ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่การดูแล เคาน์เตอร์โดยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ จนไปถึงห้องทั้งห้องที่มีประสิทธิภาพสูงที่มี ตัวกรองอนุภาคที่พัดอากาศที่ปราศจากเชื้อเข้ามาในห้องสร้างแรงกดบวกเพื่อช่วยป้องกันสารปนเปื้อน

3

อีกวิธีหนึ่งคือการใช้ถุงมือและแผ่นลามิเนตปิดกล่อง ถุงมือจะติดอยู่กับกล่องที่มีการผนึกและทำความสะอาด และการทำงานจะทำในกล่องผ่านถุงมือ

การแยกยีสต์

อุปกรณ์การฟักเชื้อจะผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและฆ่าเชื้อด้วยความเย็น (โดยปกติจะคืออาหาร) ใส่ยีสต์ที่จะเพาะลงไป และใส่อาหารหลังจากนั้นก็ทำการเขี่ยไปมาในจาน petri dish ที่มี malt อยู่ หลังจากนั้น 3-5 วันจะมีครีบมีขาวๆ ปรากฏอยู่ในจาน ขนาดประมาณ 1/4 นิ้ว (6 มิลลิเมตร) ถ้ามีสิ่งอื่นแปลกปลอมอยู่ในจาน ให้ทำการทิ้งยีสต์ในจานนั้นและทำใหม่

4

 

การ step up

หลังจากที่เราได้จานที่มียีสต์เราอยู่ เราต้องทำการขยายยีสต์ที่อยู่ในจานให้มีปริมาณมากพอที่จะเริ่มใช้งานได้ โดยเริ่มจากการเตรียม wort ที่มี gravity ไม่เกิน 1.040 ด้วยน้ำและ DME หลังจากนั้นให้ทำการต้มจนเดือด และให้เราใช้ inoculation loop ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเขี่ยเอายีสต์จากจานออกมาใส่ใน wort ที่มีปริมาณ 0.5 ช้อนชา (2 มิลลิลิตร) เก็บ wort ในที่ๆ เย็นประมาณ 2-3 วัน หลังจากนั้นให้เราเพิ่ม wort เข้าไปอีก 15 oz (500 มิลลิลิตร)

1

2

Final Starter

หลังจากการ step up ยีสต์ ก็ถึงเวลาที่เราจะทำ starter โดยครั้งนี้ให้เตรียม wort ประมาณ 1 ลิตรที่มี gravity ไม่เกิน 1.040 และเทใส่ในภาชนะขนาด 2 ลิตรที่ทำการฆ่าเชื้อแล้ว และทำการใส่ยีสต์ที่เราเตรียมไว้จากขั้นตอนที่แล้วลงไป จากนั้นใหเรารอจนมีฟองเกิดขึ้นในภาชนะ เราก็สามารถนำเอา starter ของเราไป pitch ใน 5 แกลอน wort ได้

 

Advertisement