ใน North America จะมีการปลูกทั้งสายพันธุ์ two-row และ six-row barley แต่ในยุโรป จะมีการปลูกแค่สายพันธุ์ two-row barley เท่านั้น

3

สายพันธ์ six-row barley จะมีแกนยอดอยู่ 3 แกนติดอยู่ที่แต่ละก้าน ถ้าเรามองจากด้านบนปลายก้านจะเห็นคล้ายๆ มีแกนยอดอยู่ 6 แถว (six row)

ส่วนสายพันธ์ two-row barley จะมีแค่เพียงแกนยอดเดียวติดอยู่ในแต่ละก้าน ถ้าเรามองจากด้านบนจะมองเห็นเหมือนมีแกนยอดอยู่ 2 แกน (two row)

2

แล้วมันทำให้แตกต่างกันมากหรือ? มากครับ เพราะ two-row barley จะมีพื้นที่ให้ barley เจริญเติบโตได้ยาวกว่าแบบ six-row และทำให้ two-row barley สามารถที่จะเอามาสกัดเอา malt ได้มากกว่าและมีปริมาณโปรตีนที่น้อยกว่าแบบ six-row อีกด้วย ส่วน six-row barley นั้นจะมีปริมาณเอมไซด์ที่มากกว่า แบบ two-row barley

1

โดยปกติแล้ว malt ทำเบียร์ทั้งหมดจะทำมาจาก two-row barley เพราะว่า brewer รู้สึกว่ารสชาติของเบียร์ที่ทำจาก two-row barley มีรสชาติที่ดีกว่าทำจาก six-row barley และปริมาณเอมไซด์ไม่ใช่ปัญหาของการทำเบียร์ เนื่องจากปริมาณเอมไซด์ที่มีอยู่ใน two-row ก็มากเพียงพอแก่การใช้งาน mashing ในการทำเบียร์ การใช้ six-row barley ในการทำเบียร์มีข้อเสียใหญ่ๆ อยู่ข้อหนึ่งคือ การที่เรามีปริมาณเอมไซด์มากเกินไป นั่นจะทำให้เรามีปริมาณโปรตีนมากตามปริมาณเอสไซด์ด้วยเช่นกัน และจำนวนโปรตีนที่มากก็หมายถึงปริมาณคาร์โบไฮเดรตใน barley ก็จะน้อยลงไป ซึ่งปริมาณคาร์โบไฮเดรตใน barley นี่เองที่เป็นกุญแจสำคัญในการทำเบียร์นั่นเอง

 

Advertisement