การทำเบียร์รมควันมีด้วยกันทั้งหมด 3 วิธี

1

วิธีแรกคือการใช้ peated malt เป็นส่วนประกอบในการทำเบียร์ โดยปกติ peated malt จะถูกนำมาใช้ในการผลิต Scotch whiskey และจะมีกลิ่นที่รุนแรง เวลาที่เราต้องการใช้ peated malt กับเบียร์ข้อควรระวังคืออย่าใช้ในปริมาณที่มากเกินไป การใช้มากกว่า 1 เปอร์เซนต์โดยปกติจะถือว่ามากเกินไปแล้ว

Brown malt

วิธีที่สองคือการใช้ liquid smoke โดยปกติ liquid smoke จะถูกนำมาใช้ในการทำอาหาร และสามารถนำมาใช้ในการทำเบียร์รมควันได้

เบียร์รมควันที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ German rauchbier (rauch หมายถึงรมควัน) เบียร์นี้ถูกผลิตที่ Bamberg และใช้ Rauch malt Rauch malt นี้คือ malt ที่ถูกรมควันเหนือโต๊ะไม้และจะมีกลิ่นควันที่หอมติดอยู่ เนื่องจากการรมควันนั้นใช้อุณหภูมิต่ำ เอมไซด์ที่อยู่ใน malt จึงยังมีอยู่ และการใช้ rauch malt นั้นเราสามารถใช้ในอัตราส่วนมากๆ ในการทำเบียร์ได้ โดยปกติ เบียร์รมควันจะมีการใช้ rauch malt มากกว่า 75 เปอร์เซนต์ นอกจากเรื่องส่วนผสมแล้ว เบียร์รมควันจะมีวิธีทำเหมือนๆ กับเบียร์ lager ทั้งหมด

Advertisement