การเก็บ hop ไว้ในห้องแช่แข็งสามารถเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษา hop ได้โดยไม่ทำลาย hop ถ้า hop มีคุณลักษณะที่ถูกต้อง คือถ้า hop แพ๊คได้ถูกต้อง hop สามารถเก็บได้สดถึง 2-3 ปีในห้องแช่แข็ง Pellet Hop ส่วนใหญ่จะเก็บในซองที่เป็นสูญญากาศ ขบวนการการแพ๊คเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจาก อ๊อกซิเจนเป็นสิ่งที่เราต้องระวังในการยืดระยะเวลาการเก็บรักษา hop ฉะนั้นการเก็บ hop ไว้ในซองสูญญากาศจะเป็นการเพิ่มระยะเวลาการเก็บ อีกสองตัวแปรสำคัญคือ เรื่องเวลาและอุณหภูมิ ระยะเวลาการเก็บที่การทีสุดคือเราต้องให้ hop สัมผัสกับอ๊อกซิเจนน้อยที่สุด และที่อุณหภูมิต่ำสุด

2

ผมอยากจะอธิบายอะไรซัก 2-3 ข้อ คือ hop จะไม่เป็นน้ำแข็งระหว่างที่เราแช่แข็งมันเอาไว้ ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่า pellet และ compressed cones hop มีปริมาณความชื้นที่น้อยมากๆ ปริมาณน้ำน้อยๆ ที่อยู่ hop ขบวนการๆ ผลิต hop เรียกว่า bound water ซึ่งมันจะไม่กลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งเมื่อเราเก็บไว้ในช่องแช่แข็งเหมือนน้ำธรรมดา อีกอย่างที่อยากอธิบายคือตู้แช่แข็งอุตสาหกรรมจะแตกต่างจากช่องแช่แข็งตู้เย็นในบ้านเรา ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ มันไม่ได้ไว้แช่ของหลายๆ ชนิดในช่องแช่เดียวกัน ถ้า hop ไม่ได้เก็บไว้ในวัสดุที่กันกลิ่น hop สามารถดูดซับกลิ่นเหล่านั้นมาเก็บไว้ในตัวมันได้ และกลิ่นเหล่านั้นก็จะเข้าไปสู่เบียร์ของเรา

1

ถ้าบังเอิณเรามีเครื่อง seal สูญญากาศอยู่ที่บ้าน เราอาจจะแบ่ง hop เก็บเป็นซองๆ ในปริมาณที่เราใช้งานประจำ เช่น 1 ounce และเก็บถุง hop เหล่านี้ไว้ในขวดโหลที่มีฝาปิดสนิท ขวดโหลจะทำหน้าที่กันไม่ให้กลิ่นต่างๆ ติดที่ถุง hop ของเรา และถุงสูญญากาศจะทำหน้าที่กันไม่ให้อ๊อกซิเจนเข้าไปทำปฎิกิริยากับ hop ได้ ถ้าเราไม่มี vacuum sealer เราอาจจะใช้ zip lock โดยการเก็บ hop ให้เราไล่อากาศออกจากถุงก่อนที่จะทำการปิดปากถุง เพื่อให้ hop สัมผัสอ๊อกซิเจนให้น้อยที่สุด

 

Advertisement