สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องพิจารณาในการ hopping คือ hop เวลาที่เราทำเบียร์ ale ที่มีค่า IBU สูงๆ เราควรใช้ hop ที่มีค่าความขมสูงๆ เป็น hop ตัวแรกที่ใส่ลงไปในการต้ม เราสามารถใช้ hop ที่มีค่าความขมต่ำๆ ได้เช่นกัน แต่ปริมาณ hop ที่ต้องใส่จะต้องใส่ในปริมาณที่มาก และจะทำให้เกิดปัญหาในการแยก hop ออกจาก wort โดยส่วนตัวแล้วจะใช้ hop ที่มี cohumulone น้อยๆ และจะหลีกเลี่ยง hop ที่มี cohumulone มากๆ hop ที่ส่วนตัวชอบใช้ที่มี alpha acid สูงๆ คือ Nugget

1

ความสดใหม่ของ hop ก็มีส่วนในเรื่องความขม เพราะว่า hop จะสูญเสีย alpha acid ไปเรื่อยๆ เมื่อเราเก็บไว้ การสูญเสียความขมของ hop ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ปัจจัย วิธีการบรรจุและ อุณหภูมิในการเก็บมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้ แนะนำให้ใช้ hop ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี การใช้ hop ที่เก่าเก็บให้เราทำเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้น

หลังจากที่เรามี hop ที่พร้อมใช้งาน สิ่งต่อมาที่เราควรจะพูดถึงคือทิปในการ brew ข้อแนะนำคือให้ใส่ hop ลงในหม้อโดยตรง ไม่ควรใส่ hop ลงในถุง ถ้าเราใช้ pellet hop วิธีที่ง่ายที่สุดในการแยก hop ออกมาคือการทำ whirlpool (การคนหม้อให้ pellet hop มารวมตัวกันอยู่ตรงกลาง) แต่ถ้าเราใช้ hop ทั้งโคน (ทั้งแบบอัดมา หรือเป็น plug) เราต้องให้แน่ใจว่า hop เราไม่ได้ยังอัดตัวกันอยู่เวลาใส่เข้าไปในหม้อต้ม ให้ทำการคลายให้ hop ไม่อัดตัวกันแน่น ก่อนนำไปใช้ (เคยเห็น hop ที่อยู่ในถุง ที่ยังแห้งอยู่หลังจากใส่ลงในถังหมักแล้วเป็นอาทิตย์)

เทคนิคการ hopping มีความสำคัญและเป็นทักษะที่ควรจะมีไว้ วิธีมาตราฐานในการที่จะทำให้ดึงความขมของ hop ออกมาได้มากกว่า 80 เปอร์เซนต์คือ เมื่อมีการใส่ hop แรกเข้าไป ให้เราต้มต่ออีก 1 ชั่วโมง การใส่ hop ครั้งที่สองจะให้ความขมประมาณ 15% ของปริมาณ hop ที่ใส่ครั้งแรก และให้ใส่ในเวลาที่ต้ม hop แรกไปแล้ว 30 นาที และ hop สุดท้ายจะให้ความขม 5% ให้เราใส่เมื่อเราปิดไฟทันที hop ชุดนี้จะให้กลิ่นกับเบียร์เราซะส่วนใหญ่

2

ถ้าต้องการกลิ่นของ hop แบบเต็มที่แนะนำให้ใช้ dry hop เราสามารถใช้ได้ทั้งแบบ pellet และแบบทั้ง corn วิธีทำคือเมื่อเบียร์ของเราหมักเสร็จแล้ว ให้ rack เบียร์ใส่ถังอีกถังหนึ่งซึ่งมี hop ใส่อยู่ในถุงวางอยู่ที่ก้นถัง และที่สำคัญให้ใส่สิ่งที่มีน้ำหนักถ่วงถุงไว้ไม่ให้ลอยขึ้นมาด้วย อย่างเช่นช้อนแสตนเลส เพื่อให้ hop จมอยู้ในเบียร์ตลอดเวลา hop ที่ลอยอยู่เหนือเบียร์จะไม่สามารถส่งกลิ่นออกมาได้หมด และการ dry hop แค่ 2 สัปดาห์ก็เพียงพอมากไปกว่านั้นไม่เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น

Hop ทั้ง cone จะเหมือนกับฟองน้ำคือมีอากาศแทรกเข้าไปอยู่ใน hop จึงทำให้มันลอยอยู่บนผิวน้ำ ปฎิกิริยาอ๊อกซิไดซ์ระหว่างเบียร์กับอ๊อกซิเจนจะเกิดขึ้นเล็กน้อย เวลาที่เราจะจม dry hop ไว้ในเบียร์ วิธีการแก้ไขคือให้เราเอาน้ำแข็งแห้งใส่ลงในถังก่อนที่เราจะใส่ถุงที่มี dry hop ลงไป วิธีการนี้อากาศที่อยู่ใน dry hop จะค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยคาร์บอดไดอ๊อกไซด์ที่ออกมาจากน้ำแข็งแห้ง ถ้าเราจะทำวิธีนี้อย่าปิดฝาถังให้ใช้ air lock จนกว่าจะไม่มีฟองออกมาจาก air lock แล้วถึงค่อยใส่เบียร์เราเข้าไป