ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ wort หลังต้มมี gravity สูงมากๆ คือต้องเริ่มจากการมี gravity ของ wort ก่อนต้มสูงมากๆ ก่อน นั้นหมายถึงเราต้องมี mash ที่เหนียวเสียก่อน mash ที่เหนียวคือ mash ที่มีอัตราน้ำต่อน้ำหนัก grain ใน mash ต่ำ

1

การเริ่มต้นเราควรเริ่มที่การใช้อัตราระหว่างน้ำและ malt 4.8 ลิตรต่อ malt 1 กิโลกรัม และอีกหลักอีกอย่างที่มีความสำคัญเพื่อที่จะให้ได้ gravity สูงคือเราต้องสละเรื่องประสิทธิภาพของการ mash ไป คือไม่ทำการ sparging หรือทำการ sparging น้อยมากๆ เราสามารถทำการ sparging แล้วได้ wort ที่มี gravity สูงได้ แต่เราอาจจะต้องต้ม wort นานมากๆ เพื่อให้ปริมาณน้ำใน wort ระเหยไปมากๆ ขนาดของเมล็ด malt และความละเอียดของการบดก็มีส่วนที่จะทำให้เราได้ wort ที่มี gravity สูงเช่นกัน คือควรเลือก malt ที่มีเมล็ดเล็ก ๆ และบดให้ละเอียดหน่อย

1

ในโรงงานทำเบียร์นั้นจะใช้การ sparge ด้วยน้ำน้อยมากๆ และต้มเป็นเวลามากกว่า 3 ชั่วโมงเพื่อจะให้ได้น้ำ wort ที่มี gravity สูงๆ เพื่อจะทำ big beer

แต่ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้คือ เวลาที่เราต้ม wort เป็นเวลานานๆ เราจำเป็นต้องใส่ hop ในช่วงเวลาเดียวกับเมื่อเราต้ม wort โดยใช้เวลาปกติ เพราะการต้มเบียร์เป็นเวลานานมากๆ จะทำให้เบียร์เรามีรสขมที่ผิดปกติ ที่เกิดการการสลายตัวของ isomerized alpha เนื่องจากความร้อนได้

Advertisement