เวลาเราต้ม wort เราใช้ทั้งเชื้อเพลิงจำนวนมาก และสูญเสียน้ำใน wort ไปจากการระเหย อัตราการสูญเสียน้ำโดยปกติในการต้ม wort จะอยู่ที่ 20% ถ้าเราสูญเสียน้ำมากกว่าอัตรานี้ อาจจะเป็นไปได้ว่าหม้อของเราใหญ่ไปทำให้ผิวน้ำสำหรับการระเหยมากกว่าปกติ ในโรงเบียร์อัตราการระเหยของน้ำเวลาต้ม wort จะถูกจำกัดไว้อยู่ที่ 8%

1

ถ้าอัตราการระเหยของ wort เราสูงกว่า 20% และเราต้องการลดอัตราการระเหย เราสามารถลดอัตราการระเหยของน้ำได้โดยการปิดฝา หรือการหรี่ไฟ แต่ถ้าให้เลือกระหว่างสองวิธี แนะนำให้หรี่ไฟมากกว่าการปิดฝาหม้อ

ปัญหาของการใช้ฝาปิดคือ มันจะทำให้สารที่สามารถระเหยได้ โดยเฉพาะ dimethyl sulfide (DMS) ไม่สามารถระเหยออกไปได้จาก wort (กลิ่นเหมือนต้มโพดต้ม) สารที่ระเหยได้ใน wort ส่วนใหญ่จะระเหยออกไปในช่วงการต้ม wort ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะให้มันเป็น มันจะได้ไม่มาทำให้เบียร์เราเสียรสชาติ ยกเว้น น้ำมัน hop ที่จะเพิ่มกลิ่นให้กับเบียร์ของเรา (ถึงแม้น้ำมัน hop จะระเหยไปในช่วงการต้ม wort แต่เราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้โดยการใส่ hop เข้าไปหลังการต้ม)

1

ในการทำ homebrew แนะนำให้หรี่ไฟมากกว่าการปิดฝาเพื่อประบอัตราการระเหยของน้ำ และหลังจากใส่ hop ชุดสุดท้ายลงไป ให้ปิดฝาเพื่อเป็นการกักน้ำมัน hop ให้อยู่ภายใน wort ในช่วงเวลานี้ DMS ส่วนใหญ่จะระเหยออกไปจนหมด แต่การปิดฝาไว้จะมีข้อเสียคือเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการ cool wort นานขึ้น

Advertisement