กฏข้อสำคัญของ brewer ข้อหนึ่งคือ ต้องจัดการน้ำเวลาที่ใช้ grain ในการ mashing หรือ steeping รสชาติของน้ำนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งกับเบียร์ โดยเฉพาะถ้าเราทำเบียร์โดยใช้ extract

น้ำ

แร่ธาตุต่างๆ ที่อยู่ในน้ำเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในเบียร์ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำการ mashing เลยก็ตาม องค์ประกอบของน้ำที่สำคัญที่จะส่งผลกระทบกับเบียร์มีอยู่หลายอย่าง แต่ที่สำคัญๆ จะมีอยู่สองตัวคือ ซัลเฟตและคลอไลด์ น้ำที่มีส่วนประกอบของซัลเฟตมากๆ จะทำให้เบียร์ดราย และขมกว่าน้ำที่มีซับเฟตน้อย ยีสต์ยังสามารถใช้ซัลเฟตในกิจกรรมภายในเซลล์ และจะทำให้เบียร์มีกลิ่นของซัลเฟตได้

มอลต์น้ำ

ส่วนคลอลีนจะมีผลกระทบกับรสชาติเบียร์ตรงข้ามกับซัลเฟต คือจะทำให้เบียร์ไม่คราย และมีรสชาติหวานมากขึ้น และยังลดความขมของเบียร์ลง brewer ส่วนใหญ่จะทำการใส่แร่ธาตุต่างๆ เพิ่มลงไปในน้ำเอง เพิ่มแคลเซียมโดยการใส่ calcium sulfate หรือ calcium chloride และเบียร์จะได้ผลกระทบรสชาติจาก ซัลเฟต และ คลอไลด์

การจะบอกได้ว่าน้ำปะปาเราดีพอที่จะใช้ทำเบียร์หรือไม่นั้นเราจำเป็นต้องนำน้ำปะปาไปตรวจสอบคุณภาพหาองค์ประกอบของน้ำ ข้อแนะนำที่สามารถให้ได้สำหรับการใช้น้ำปะปาทำเบียร์ extract คือให้ชิมน้ำและเชื่อในสัญชาติญาณและประสพการณ์ ให้คะแนนน้ำปะปาที่ชิมจากน้ำที่เราเคยดื่ม ถ้าคะแนนที่เราให้อยู่ในระดับสูง เราก็อาจจะลองใช้น้ำปะปาทำเบียร์ต่อไป

Advertisement