อะไรทำให้ฟองเบียร์เราถึงมีรสขมมาก แต่ตัวเบียร์รสชาติไม่ขม สิ่งที่เราเจอะเจอคือปรากฏการณ์ความขมของกรดความขมที่มีอยู่ใน hop ที่จะมีความเข้มข้นสูงในฟองเบียร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองเบียร์ ในเรื่องทฤษฏีความสัมพันธ์ของ hop กับความเสถียรของฟองเบียร์ สรุปหลังจากการทำการทดลองมากกว่า 100 ปี

1

เบียร์เป็นเครื่องดื่มเพียงไม่กี่ชนิดบนโลกที่สามารถกักเก็บฟองไว้ในตัวเองได้ และฟองที่อยู่ในเบียร์นี่เองที่ทำให้เบียร์ที่เอกลักษณ์รสชาติเป็นของตัวเอง ถ้าฟองเบียร์มีรสชาติขมมาก ในบางครั้งเราจำเป็นต้องรอให้ฟองหายไปหรือปาดฟองทิ้งก่อนที่จะทำการดื่มเบียร์ได้ เบียร์ที่ดีจะต้องเสริฟในอุณหภูมิที่ดี คือเย็นพอที่ดื่มแล้วรู้สึกสดชื่น แต่ต้องไม่เย็นจนที่ไม่ได้กลิ่นของมัน การดื่มเบียร์ต้องดื่มจากแก้วเท่านั้น เพื่อจะให้คุณภาพของกลิ่นของมันออกมาได้อย่างเต็มที่ และสุดท้ายการเทเบียร์ที่ถูกต้องจะต้องมีฟองเบียร์เพื่อจะเพิ่มความรู้สึกในการดื่มเบียร์

Advertisement