วิธีที่ดีที่สุดในการลดการที่เบียร์เสียรสชาติเนื่องจากยีสต์คือการลดปริมาณยีสต์ที่มีอยู่ในขวดในการบรรจุ เราสามารถทำได้ด้วยการเก็บเบียร์ไว้ในที่เย็นๆ เป็นเวลานานๆ เพื่อให้ยีสต์ตกตะกอน หรือการใช้ Fining เช่น isinglass หรือ เจลาติลก็สามารถช่วยได้ หรือด้วยการฟิวเตอร์เบียร์ ด้วยเหตุว่าโดยปกติ homebrewer ส่วนใหญ่ไม่มีฟิวเตอร์ การใช้ fining และการเก็บเบียร์ในที่เย็นเวลานานจึงเป็นวิธีที่นิยมใช้กัน

1

รสชาติยีสต์ไม่ได้มาจากปริมาณยีสต์ที่มากเกินไปเสมอไป มันสามารถมาจากการที่ในเบียร์มีปริมาณยีสต์เซลล์ที่ตายมากเกินไปในการถ่ายเบียร์จากถังหมักแรกไปถังหมักที่สอง อีกสาเหตุที่เป็นไปได้แต่ไม่เห็นบ่อยนักคือการที่มีเซลล์ยีสต์มากเกินไปในการหมัก

ข้อแนะนำในจากจัดการกับปัญหาเรื่องรสชาติยีสต์คือ

  1. ใช้ยีสต์ที่มีคุณภาพ การใช้ยีสต์ใหม่จะช่วยเรื่องการลดปริมาณเซลล์ยีสต์ที่ตายในการหมัก
  2. ทำการลดปริมาณยีสต์เซลล์ในถังหมักที่สองโดยการทำให้เบียร์ในถังหมักแรกเย็นก่อนทำการถ่ายถัง 2 วัน วิธีนี้จะทำให้ยีสต์ตกตะกอนมากขึ้น
  3. หลีกเลี่ยงการใส่ยีสต์มากเกินไป (overpitching) การใส่ยีสต์มากเกินไปนั้นเป็นไปได้ยาด โดยเฉพาะถ้าเราใช้ยีสต์น้ำ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดจากการ overpitching นั้นเป็นไปได้ยาก แต่เป็นไปได้

ให้ลองใช่เทคนิคเหล่านี้แล้ววิเคราะห์เบียร์ที่ได้ไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเป็น brewer ที่เก่งได้คือเราต้องมีความสามารถในการชิมที่ดี ใช้ความรู้เรื่องการ craft beer ที่มีกับการชิมอย่างระมัดระวัง จะทำให้เราสามารถเป็น brewer ที่ดีได้

Advertisement