สกั้งเบียร์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า light-struck สาเหตุเกิดจากแสงอัลตราไวโอเลตทำปฏิกิริยากับ iso-alpha acids ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีอยู่ในเบียร์ทุกๆ ประเภท

1

 

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเรียกว่าการ photolysis ซึ่งจะทำให้ iso-alpha acids (ซึ่งได้จากการต้ม hop) แตกตัวออกเป็นอนุภาคสองอนุภาค ซึ่งหนึ่งอนุภาคในนั้นจะทำปฏิกิริยากับซัลเฟอร์ที่มีอยู่ในเบียร์ (ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในเบียร์โดยธรรมชาติ) และจะทำให้เกิดสาร isopentyl mercaptan ซึ่งมีกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นของสกั้งขึ้น

วิธีป้องกันคือต้องป้องกันเบียร์เราถูกแสงโดยตรงทั้งแสงแดดแล้วแสงไปบ้าน โดยการใช้ขวดสีน้ำตาลในการบรรจุเบียร์ ไม่ใช่ขวดใสหรือขวดสีเขียว ขวดสีน้ำตาลจะสามารถกรองช่วงคลื่นแสงอัลตราไวโอเลตที่จะทำร้ายเบียร์เราออกได้ ซึ่งขวดใสและเขียวไม่สามารถทำได้ การที่เบียร์ตลาดบางยี่ห้อมีการใช้ขวดสีเขียวเป็นเหตุให้เบียร์ชนิดนี้มีกลิ่นที่เฉพาะแตกต่างออกไปจากเบียร์อื่น

Advertisement