เราเกือบทุกคนเคยที่จะสังเกตการหมักจากฟองที่เกิดขึ้นในถังหมักเพื่อจะดูว่าการหมักเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง  แต่พอถึงจุดๆ หนึ่งแล้ว เราก็จะรู้ว่าการสังเกตว่าเบียร์เราหมักเสร็จหรือไม่จากฟองที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถทำได้ แต่เราควรจะใช้ hydrometer ในการตรวจสอบ gravity ในการดูว่าเบียร์เราหมักเสร็จแล้วหรือไม่
1
การที่เราสังเกตฟองอากาศที่เกิดขึ้นมาก็เหมือนการที่เราปีนเขาโดยไม่ใช้แผนที่ เราสามารถที่จะไปถึงที่หมายได้ แต่มันจะเป็นการง่ายกว่าถ้าเราจะปีนเขาโดยใช้แผนที่ ถ้าเราไม่ได้ทำการทดสอบ gravity โดยเฉพาะในช่วงท้ายๆ ของการหมัก เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเบียร์เราหมักเรียบร้อยแล้วหรือเปล่า
จากประสพการณ์ส่วนตัวเบียร์ ale จะมีการ drop ของ gravity ไปในระดับที่ใกล้เสร็จเร็วมาก และหลังจากนั้นจะใช้เวลาอีกหลายๆ วันในการ drop ค่า gravity ไปที่ final gravity
1
ปัญหาของการสังเกตฟองอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ แม้ว่าเบียร์ที่หมักเสร็จจะถูกหมักทิ้งไว้ที่ความดันห้องก็ตาม การละลายของคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ก็ยังมีอยู่ในเบียร์ ถึงแม้ว่าเบียร์จะหมักเสร็จแล้ว แต่ถ้ามีการเคาะ หรือเขย่าเบียร์ในถังหมัก ฟองก็จะลอยออกมา ทั้งๆ ที่เบียร์เราหมักเสร็จแล้ว การใส่ dry hop ลงไปในถังหมักนั้น dry hop จะทำตัวเป็นที่เหมือนที่ๆ ให้คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่มีอยู่เกาะและรวมตัวกันเป็นฟองได้ในเบียร์ที่หมักเสร็จแล้วเช่นกัน และถ้าเรายิ่งเพิ่มอุณหภูมิให้ถังหมักฟองเหล่านี้ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วย
ฉะนั้นสังเกตจาก gravity ว่ามีค่าคงที่ ไปเปลี่ยนแปลง 2-3 วัน จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบอกว่าเบียร์เราหมักเสร็จแล้วหรือไม่
Advertisement