3 วันสำหรับการหมักน่าจะเกิดขึ้นกับเบียร์ ale มากกว่าเบียร์ lager ในโรงทำเบียร์ ale โดยปกติจะหมักเบียร์เสร็จภายใน 3 วัน และใน microbrew หลายๆ ที่ก็หมักเบียร์เสร็จภายใน 3 วันด้วยเช่นกัน

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการหมักเสร็จเร็วก็คืออาจจะทำให้เราไม่ได้ทำ diacetyl rest และนำเบียร์ไปใส่ในที่ๆ เย็นโดยทันทีเพื่อที่จะทำให้เบียร์ใส และนำเบียร์ใส่ในขวดหรือ keg เร็วเกินไป

diacetyl rest ใช้เวลา 2 วันในการหมักก่อนจะทำการนำเบียร์ใส่ในที่ๆ เย็น เพื่อที่จะให้ยีสต์ใช้สารตั้งต้นในเบียร์เปลี่ยนไปเป็น diacetyl ขบวนการนี้ใช้เวลาและเกิดขึ้นเร็วในสภาวะอุณหภูมิที่อุ่น และหลังจาก diacetyl rest แล้ว ยีสต์จะสามารถเปลี่ยน diacetyl ไปเป็นส่วนประกอบอื่นที่มีรสชาติมากขึ้น และมีกลิ่นน้อยกว่า diacetyl

1

และถ้าเราไม่ได้ทำ diacetyl rest สารตั้งต้นของ diacetyl จะถูกเปลี่ยนไปเป็น diacetyl (โดยเฉพาะถ้าเราเก็บเบียร์ไว้ในที่อุ่น) และจะอยู่ในเบียร์เนื่องจากไม่มียีสต์มาเปลี่ยน diacetyl อีกทีหนึ่ง

2

จากกราฟจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่า SG ของเบียร์เราจะลดลงอย่างช้าๆ แล้ว และมันพึ่งเเป็นการเกิดขบวนการๆ จัดการ diacetyl ที่อยู่ในเบียร์โดยยีสต์ ถ้าเรารีบทำการบรรจุขวดหรือกรองยีสต์ออก จะทำให้เบียร์เรามีปริมาณ diacetyl เกินพอดี

 

 

Advertisement