คอนเซปต์ในการหมักเบียร์ที่มี gravity สูงง่ายๆ คือ ต้องยีสต์ถึง และอัดอากาศถึง

1

ยีสต์หมักเบียร์ส่วนใหญ่สามารถจัดการ wort ที่มี gravity สูงถึง 1.080 SG โดยไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไร และจริงๆ แล้วส่วนใหญ่สามารถจัดการ wort ที่มี SG 1.100 ได้เลยด้วยซ้ำไป

Brewer บางคนจะอัดอากาศในช่วงที่มีการหมักถ้าพบว่าอัตราการหมักเป็นไปได้ช้าหรือหยุดลง ส่วนตัวแล้วแนะนำว่าไม่ควรอัดอากาศเข้าไป แต่แนะนำให้ใส่ยีสต์เพิ่มเข้าไปแทน – การใส่ยีสต์จะมีประโยชน์ต่อการหมักเบียร์ gravity สูง

เทคนิคการ krausening เป็นเทคนิคทั่วๆ ไปที่ใช้ในการ carbonate lager เบียร์ แต่จริงๆ แล้วมันสามารถใช้ในการช่วยการหมักเบียร์ gravity สูงได้อีกด้วย (การ krausening lager เบียร์คือการใส่ wort ใหม่ลงไปในเบียร์ที่พร้อมจะบรรจุขวดเพื่อให้เบียร์เกิดการ carbonate การใส่ wort ใหม่เข้าไปในเบียร์นั้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องยีสต์ที่อาจจะไม่ทำงานหลังจากการหมักเบียร์ lager และการ krausening จะช่วยเรื่องการลดระดับสารไม่เป็นที่ต้องการในเบียร์อีกด้วย เช่น  diacetyl และ acetaldehyde)

การหมักบางครั้งจะเริ่มช้าลงในช่วงหลังๆ ของการหมักเนื่องจากยีสต์เริ่มตกตะกอนพักตัว เทคนิคง่ายๆ ในการเพิ่มอัตราการหมักคือการทำให้เบียร์ด้านในผสมกับยีสต์ที่ตกตะกอนใหม่ด้วยการคน หรือเขย่าถังหมักให้ตะกอนด้านล่างผสมกับเบียร์ด้านบนอีกครั้งหนึ่ง

Advertisement