1

บางครั้งเราอาจจะสงสัยว่าเราสามารถใช้ยีสต์ Fleischmann’s active dry yeast ซึ่งเป็นยีสต์ทำขนมปังทำเบียร์ได้ไหม คำตอบคือ ไม่ได้ ถ้าเราต้องการเบียร์ที่ดีเราต้องใช้ยีสต์ที่ดี Fleischmann’s active dry yeast เป็นยีสต์ที่ดีในการทำขนมปัง แต่ไม่ใช่สำหรับเบียร์

ยีสต์ทำขนมปังถูกทำขึ้นมาภายใต้สภาวะที่มีอากาศสูงและเต็มไปด้วย glycogen เวลาที่ยีสต์ขนมปังถูกใส่ลงในน้ำอุ่นๆ glycogen ภายในจะถูกนำมาใช้ในการให้พลังงานให้กับเซลล์ของยีสต์ และผลิตก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ออกมา ยีสต์จะทำให้ขนมปังมีกลิ่นที่หอม และคาร์บอนไดอ๊อดไซด์จะทำให้ขนมปังฟูนุ่ม ข้อดีของยีสต์ขนมปังคือ มันจะสามารถทำงานได้เร็วมากเนื่องจากมี glycogen จำนวนมาก

ยีสต์ทำขนมปังและยีสต์ทำเบียร์เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธ์เดียวกันคือ Saccharomyces cerevisiae ทั้งสองอย่างเหมือนกับแค่เพียงสายพันธ์แค่นั้น ยีสต์ขนมปังจะผลิตถุงคาร์บอนในเนื้อขนมปัง และสามารถใช้สารอื่นในการผลิตแทนเช่น ผงฟู แต่ยีสต์ที่ใช้ทำเบียร์ใช้สำหรับทำเบียร์ เราทำ wort และยีสต์จะเปลี่ยน wort เราเป็นส่วนประกอบที่ซับซ้อนขึ้น คือแอลกอฮอล์ เอสเทอร์ aldehydes และสารประกอบซัลเฟต และเวลาที่เค้าผลิต ยีสต์ทำขนมปัง ผู้ผลิตจะทำยีสต์ที่ดีที่สุดสำหรับการทำขนมปัง โดยไม่คำนึงถึงยีสต์ที่ไว้สำหรับทำเบียร์เลย เราจึงต้องใช้ยีสต์ทำเบียร์ในการ craft เบียร์

Advertisement