1

เราสามารถใช้ถังหมักพลาสติกในการหมักเบียร์ได้ไม่มีปัญหา แต่เราควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ถังหมักประเภทนี้ในการเก็บเบียร์ การเก็บเบียร์เป็นเวลานานควรใช้ถังแสตนเลสหรือถังแก้วเท่านั้น

2

เหตุผลคือถังพลาสติกส่วนใหญ่ไม่สามารถกักเก็บแก๊สไว้ได้ นั่นหมายถึงอ๊อกซิเจนภายนอกสามารถทะลุเข้าเบียร์ผ่านถังได้ ตัวอย่างเช่นน้ำอัดลมในขวดพลาสติกความซ่าของมันจะจางลงเรื่องๆ เมื่อเราเก็บน้ำอัดลมนานขึ้น ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เราสามารถผลิตโพลิเมอร์ที่สามารถกักเก็บก๊าซดีขึ้นก็ตาม

ข้อดีของการใช้ถึงแสตนเลสและแก้วคือ มันไม่ยอมให้มีการแลกเปลี่ยนแก๊ซเกิดขึ้น และแสตนเลส/แก้วยังทนต่อการขูดขีดได้ดีกว่าพลาสติกอีกด้วย รอยขูดขีดเป็นที่สะสมแบคทีเรียและทำให้การทำความสะอาดถังเป็นไปได้ยากขึ้น ถึงแม้จะไม่มีรอยขูดขีดอะไร พื้นผิวของพลาสติกก็ยังมีลักษณะขรุขระกว่าแสตนเลสและแก้ว ถ้าเราใช้กล้องขยายกำลังสูงๆ ส่องดู

Advertisement