บริษัทผลิตยีสต์บางบริษัทแนะนำให้ใส่ lager ยีสต์ในช่วงอุณหภูมิของ ale ยีสต์และทำการย้ายถังหมักไปไว้ในที่ๆ อุณหภูมิต่ำภายใน 12 ชั่วโมงเพื่อดูกิจกรรมของยีสต์ในถัง ไอเดียนี้เกิดขึ้นเพราะยีสต์จะไม่เริ่มสร้างรสชาติให้เบียร์จนกระทั้งยีสต์เริ่มทำการหมัก

ประเภทของเบียร์ lager

 

การหมักโดยใช้ lager ยีสต์ที่อุณหภูมิสูงไม่ใช่เป็นสาเหตุที่จะทำให้ยีสต์เสียการทำงาน แต่การหมักแบบนี่จะทำให้เบียร์เราจะมีกลิ่นที่ผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น

“Anchor Steam” คือเบียร์ lager ที่ทำการหมักที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติ (ประมาณ 65°F (18°C)) ซึ่งจะทำให้เบียร์มีกลิ่นและรสชาติของผมไม้เหมือนเบียร์ ale มากกว่าเบียร์ lager

แต่ใน brewer lager เบียร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เราไม่เคยเห็นการเริ่มหมักที่อุณหภูมิสูงและค่อยๆ ทำให้เบียร์เย็นลง ที่จริงแล้ว lager brewer ส่วนใหญ่จะเริ่มการกมักที่อุณหภูมิต่ำกว่าปกติแล้วค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปช้าๆ ให้ไปอยู่อุณหภูมิที่ถูกต้อง

Brewer ชาวเยอรมันส่วนใหญ่จะ cool wort ให้อยู่ที่ 46°F (8°C แล้วถึงทำการใส่ยีสต์ และค่อยๆ ปล่อยใหญ่อุณหภูมิขึ้นไปอยู่ที่ 50°F (10°C) ทำไมใส่ยีสต์ที่อุณหภูมิต่ำกว่าปกติ? เพราะมีความเชื่อว่าการใส่ยีสต์ที่อุณหภูมิต่ำจะทำให้เบียร์มีรสชาติดีขึ้น แต่การใส่ยีสต์ลงใน wort ที่มีอุณหภูมิสูงก็มีข้อดีคือ เพราะเป็นที่รู้ว่าปัญหาของการที่เบียร์ติดเชื้อแบคทีเรียจะน้อยลงเมื่อ lag time ของยีสต์น้อยลง

หลังจากได้ลองทั้งสองวิธี ส่วนตัวเลือกที่จะใส่ยีสต์ที่อุณหภูมิ wort ต่ำกว่าปกติเล็กน้อย ส่วนตัวยอมรับว่าปัญหาหนึ่งของการใส่ยีสต์ใน wort ที่อุณหภูมิสูงและรอจนยีสต์เกิดกิจกรรมการหมักคือ ยีสต์อาจจะเริ่มทำงานในตอนกลางคืนหรือในตอนที่เราไม่อยู่บ้าน ซึ่งเราจะไม่มีโอกาสสังเกตกิจกรรมของยีสต์ แต่นี่ก็ไม่ใช่กฏตายตัวอะไร

Advertisement