1

 

มีเหตุผลว่าทำไมเราไม่สามารถใช้น้ำตาลในการทำ yeast starter แต่กลับใช้ dry malt extract (DME) ได้ เหตุผลคือคุณค่าทางอาหารของยีสต์ ยีสต์เซลล์ต้องการสารอาหารหลายๆ ชนิดในการสร้างและดำรงชีวิต แค่น้ำตาลเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอสำหรับการดำรงค์ชีวิตของยีสต์ แต่ในทางกลับกัน wort (DME) มี amino acids, nucleic acids, phosphates, carbohydrates และสารอาหารอื่นๆ ซึ่งเหมาะสมสำหรับยีสต์ในการเจริญเติบโต สารอาหารเหล่านี้ถูกใช้ในการสังเคราะห์ โปรตีน, DNA, RNA, cell membranes และพลังงาน

แต่ถึงยังไง wort ก็ยังขาดสารอาหารจำเป็นบางตัว การเจริญเติบโตของเซลล์ต้องการ วิตามินและแร่ธาตุ เช่น B-vitamins และสังกะสี brewer หลายๆ คนจึงใส่สารอาหาร (yeast nutrient) เหล่านี้เพิ่มเข้าไปใน yeast starter ของตนเอง อันที่จริงเป็นเรื่องที่ควรจะทำด้วยซ้ำในการเพิ่มสารอาหารเหล่านี้ลงไปใน wort

1

อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้สารอาหารก็คืออ๊อกซิเจน ๆ จำเป็นสำหรับยีสต์ในการสร้าง unsaturated fatty acids และ sterols ซึ่งจำเป็นในการสร้าง cell membranes ของยีสต์

เซลล์ยีสต์ที่ตายแล้วเป็นหนึ่งในแหล่งอาหารที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่งของยีสต์ brewer ได้นำยีสต์ที่ตาย (autolyzed yeast) มาใช้เป็นอาหารยีสต์มานานแล้ว ด้วยการเตรียมอาหารยีสต์ที่ดีให้กับยีสต์จะทำให้ยีสต์มีสุขภาพดี และทำให้รสชาติของเบียร์เราดีขึ้น การเตรียมสารอาหารให้ยีสต์ทำให้รสชาติของเบียร์ดีขึ้นมาก

สรุปง่ายๆ ก็คือการทำ yeast starter อย่างน้อยต้องใช้ wort และการใช้ yeast nutrients ร่วมกับการอัดอากาศให้ wort จะช่วยให้ยีสต์มีสุขภาพที่ดีมากขึ้น และพร้อมที่เราจะนำไปใช้งาน

Advertisement