วิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้ยีสต์ใหม่คือการใช้ยีสต์กับเบียร์ batch ใหม่ทันที เราสามารถทำได้โดยการดึง (rack) เบียร์ออกจากถังหมักและเท wort ใหม่เข้าไปบนตะกอนยีสต์ที่อยู่ด้านล่างของถังหมักทันที แม้งว่าวิธีนี้จะสามารถใช้งานได้ทั้งถังหมักแรกและถังหมักที่สอง แต่ในถังหมักแรกนั้นจะมีสิ่งเจือปนอื่นๆ มากกว่ายีสต์เช่น hop หรือตะกอนโปรตีน ซึ่งในถังหมักที่สองจะไม่ค่อยมีสิ่งเจือปนเหล่านี้ และตะกอนส่วนใหญ่จะเป็นยีสต์

1

การนำยีสต์มาใช้ใหม่นั้นเราจำเป็นต้องคำนึงถึงความสะอาดเป็นสำคัญ เราต้องทำความสะอาดทุกๆ อย่างที่สัมผัสกับ wort เมื่อนำ wort มาใส่ลงในถังหมัก และลดการสัมผัสยีสต์กับอากาศให้มากที่สุด ยีสต์สามารถนำมาใช้ใหม่ได้หลายๆ ครั้ง แต่เมื่อใช้ถึงรีมิต ยีสต์จะเริ่มเสื่อมสภาพ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราหมักโดยใช่อุณหภูมิสูงเกินไป) เราจะสามารถใช้ยีสต์ได้ 3-4 รอบ (ถึงแม้ว่าบาง brewer จะใช้งาน 5-6 รอบก็ตาม) ข้อเสียของการใช้ยีสต์วิธีนี้ก็คือ เราต้องมีรอบการทำเบียร์ที่สม่ำเสมอเพราะว่า wort ใหม่ต้องพร้อมทันทีที่มีการ rack เบียร์ออกจากถังหมัก

Advertisement