ข้อแต่ต่างหลักระหว่างการใช้ extract กับ grain ในการทำเบียร์คือ ขั้นตอนการ mashing ในการใช้ extract ทำเบียร์นั้น เราเอา extract มาละลายน้ำเพื่อทำ wort แล้วเราจึงต้ม

extract ในบางครั้งจะมีการผสม hop และเราไม่จำเป็นต้องใส่ hop เพิ่มความขมอีก แต่เราสามารถใส่ hop เพื่อเพิ่มกลิ่นให้กับเบียร์ได้ ชุดทำเบียร์ที่ใช้ extract บางชุดเราไม่จำเป็นต้องต้มแบบเต็มรูปแบบด้วยซ้ำเพราะ extract ในชุดนั้นถูกต้มเรียบร้อยแล้วในตอนที่ผู้ผลิตทำ extract เราเพียงแค่ต้มนิดหน่อยเพื่อกำจัดเชื้อต่างๆ ที่อยู่ในอุปกรณ์ทำเบียร์ในบ้านเรา

1

การทำเบียร์โดยใช้ extract ที่ใช้กันบางครั้งคือการต้ม extract ในปริมาณน้ำน้อยๆ ให้มี gravity สูงๆ หลังจากนั้นจะทำการใส่น้ำเย็นเพิ่มหลังจากการต้มเพื่อเป็นการเจือจาง wort และทำให้ wort มี gravity ที่เหมาะสม วิธีนี้จะช่วยเรื่องอุณหภูมิลดต่ำลงก่อนจะทำการใส่ยีสต์ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ wort เย็นง่ายขึ้น

Brewer ที่ให้ extract บ่อยครั้งจะใช้เทคนิคการใส่ specialty grain ที่เรียกว่าการ steeping วิธีการ steeping คือการนำ grain มาใส่ในน้ำร้อนประมาณ 158°F (70°C) และทำการจุ่มเหมือนถุงชา การใส่ grain ในถุงชาจะช่วยให้เรานำ grain ออกได้ง่าย ก่อนที่จะทำการเพิ่มของ malt extract ขบวนการไม่ใช่การ mashing เพราะ grain ที่ใช้ไม่ได้ต้องการเอมไซด์ในการเปลี่ยน starch ให้เป็นน้ำตาล grain ส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็น crystal และ roasted grains, อย่างเช่น chocolate และ roasted malt หรือ barley

Advertisement