เบียร์เกือบทุกแบบที่เราเห็นขายกันในท้องตลาด เราสามารถทำดื่มเองได้ที่บ้าน ถ้าเราสามารถหาส่วนผสมที่ถูกต้องและใช้เทคนิคการทำที่ถูกต้อง

2

Brewer ส่วนใหญ่จะเริ่มทำเบียร์จากเบียร์ที่เน้นเรื่องรสชาติ และส่วนใหญ่จะเริ่มจากการโคลนเบียร์ในท้องตลาดที่มีรสชาติน้อยๆ เช่น light beer แต่ใครจะรู้ว่า light beer เป็นเบียร์ที่ทำได้ยากมาก เพราะมันมีรสชาติน้อยและกลิ่นที่ออกมา ออกมาเหมือนกลิ่นที่คราบกาแฟติดอยู่กับขอบถ้วย

บางชนิดของเบียร์ใช้ยีสต์ชนิดพิเศษ หรือ แบคทีเรีย เบียร์เหล่านี้มีเคล็ดลับในการทำ และบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลานานมากกว่าที่รสชาติเบียร์จะสมบูรณ์ เบียร์สไตล์ Belgian โดยเฉพาะเบียร์เปรี้ยว ตกอยู่ในกลุ่มนี้

การทำเบียร์ lager ก็เป็นงานที่ท้าทายเพราะการหมักที่อุณหภูมิต่ำ และการเก็บรักษาต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เช่นตู้เย็น

สิ่งที่แตกต่างมากที่สุดระหว่างเบียร์ที่ทำเองกับเบียร์ในท้องตลาดน่าจะเป็นเรื่องของการฟิวเตอร์ เบียร์ส่วนใหญ่ที่ซื้อผ่านร้านค้าจะผ่านการฟืวเตอร์แล้ว การฟิวเตอร์ก็ถูกนำมาใช้ในการ craft เบียร์เองแต่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนัก การฟิวเตอร์คือกระบวนการเพิ่มความใสให้เบียร์และนำเอารสชาติที่เกี่ยวข้องกับยีสต์ออก บาง brewer ไม่ชอบการฟิวเตอร์เพราะการฟิวเตอร์จะทำให้รสชาติบางอย่างที่สำคัญของเบียร์บางประเภทหายไป

และสิ่งแตกต่างอีกอย่างระหว่างการ craft เบียร์ที่บ้านกับเบียร์ที่ขายกันคือ การ craft เบียร์จะทำการคาร์โบเนตผ่านการ prim น้ำตาลในขวด หรือคาร์โบเนตผ่านการอัดคาร์บอนเข้าไปใน keg ส่วนเบียร์ในชั้นขายการอัดคาร์บอนเข้าไปจะทำกันในช่วงของการเก็บรักษาบ่มเบียร์ และจะทำการใส่ขวดหรือใส่ keg ที่หลัง ซึ่งจะเป็นเทคนิคที่แตกต่างกัน

Advertisement