ไม่มีอะไรจะส่งผลกระทบกับเบียร์ในแก้วได้เท่ากับอุณหภูมิของเบียร์อีกแล้ว รสชาติ กลิ่น เนื้อเบียร์ และคาร์โบเนต แม้งกระทั่งความใสของเบียร์อาจจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาอุณหภูมิที่ดีมี่สุดสำหรับเบียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรามีเบียร์ที่จะต้องดื่มหลายๆ ตัว แต่ยังไงก็คุ้มค่าที่จะหาอุณหภูมิที่ถูกต้องของเบียร์แต่ละชนิด

อุณหภูมิที่ดื่มเบียร์ในบางครั้งจะถูกกำหนดด้วยพื้นฐานของเบียร์มันเอง ตามหลักเกณฑ์ที่ว่า เบียร์ที่แอลกอฮอลแรงจะดื่มที่อุณหภูมิสูงกว่าเบียร์ที่แอลกอฮอลอ่อน เบียร์สีเข้มดื่มที่อุณหภูมิสูงกว่าเบียร์ที่สีอ่อน เบียร์ lager หมักที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า ale ก็ควรดื่มที่อุณหภูมิต่ำกว่าด้วยเช่นกัน

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการดื่มเบียร์จะอยู่ในช่วง 38 และ 55°F (3 ถึง 13°C) การจะระบุให้แน่ชัดว่าควรดื่มในอุณหภูมิใดขึ้นอยู่กับสไตล์ของเบียร์นั้นๆ ถ้าดื่มเบียร์เย็นไป กลิ่นอโรม่าก็จะอยู่ในตัวเบียร์ไม่ระเหยออกมา ถ้ากลิ่นเบียร์ไม่ออกมาในอากาศก็เสียเปล่าไป ถ้าดื่มเบียร์ที่อุณหภูมิสูง (เราต่างรู้ว่าเบียร์อุ่นๆ รสชาติเป็นอย่างไร) มันก็เป็นการยากที่จะได้รสชาติที่สมบูรณ์

 

photo_-_google_photos_-_google_chrome_2017-02-20_19-49-45

Tasting Beer: An Insider’s Guide to the World’s Greatest Drink
by Randy Mosher and Sam Calagione

ในทางทฤษฏีแล้วร้านขายเบียร์ควรจะมีตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิหลายๆ ใบตามเบียร์แต่ละชนิด แต่ก็เป็นเรื่องยาก วิธีที่ดีที่สุดคือให้มีตู้แช่ที่อุณหภูมิ 35°F (2°C) สำหรับ lager และ 45°F (7°C) สำหรับ ale วิธีนี้ดีทั้งสำหรับ ดร๊าฟและ bottle เบียร์ ส่วน cask ale ต้องการอุณภูมิเฉพาะของมันเองในช่วง 50 ถึง 55°F (10 ถึง 13°C) ซึ่งบาร์ส่วนใหญ่จะมี ale เบียร์ให้เลือก 1-2 ชนิดในช่วงเวลาหนึ่งจึงทำให้ไม่ใช่เรื่องยากในการจัดการเรื่องอุณหภูมิ และพื้นที่เก็บ

 

Advertisement