การหมักครั้งแรก (primary fermentation) เกิดขึ้นเมื่อมีการใส่ยีสต์และอากาศกับ wort และการหมักจะเสร็จสิ้นเมื่อ gravity ของเบียร์คงที่หรือเปลี่ยนแปลงช้าๆ
หลังการหมักครั้งแรก brewer ส่วนมากที่ใช้ถังหมักประเภทที่ด้านล่างไม่เป็นกรวย หรือใช้ถังน้ำ จะถ่ายเบียร์ไปยังถังหมักอีกถัง โดยปกติจะเรียกว่า sec-wort

1

sec-wort คือ wort ที่ถูกหมักจนถึงจุดสูงสุดที่ผ่านการหมักครั้งแรกและถ่าย wort สู่การหมักครั้งที่สอง บางครั้งจะถูกเรียกอีกชื่อว่า krausening

การหมักครั้งที่สอง หรือ secondary fermentation นี่เพื่อเพิ่มสารอาหารที่สามารถหมักได้เข้าไปใน sec-wort อีกครั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการหมักอีกครั้ง

2

Brewer หลายๆ คนจะใช้การหมักครั้งที่สองนี้เพื่อเพิ่มน้ำตาลและยีสต์ลงไปในเบียร์ และทำการบรรจุขวดทันที ขั้นตอนนี้อาจจะเรียกว่าขบวนการ bottle conditioning หรือการ refermentation ศัพท์ที่ใช้เป็นศัพท์ที่ใช้อย่างถูกต้องเพราะเบียร์จะถูกหมักอีกครั้งหนึ่งจริงๆ เพราะมีการใส่ น้ำตาล priming เข้าไป

*ศัพท์ทางการ craft beer บางครั้งจะแตกต่างกันไป อย่างคำว่า second fermentation ของ brewer บางคนก็ไม่เหมือนกับ brewer คนอื่นๆ เวลาอื่นบทความอื่นๆ เราอาจจะต้องตีความ ๆ หมายของศัพท์เหล่านี้ดีๆ

Advertisement