เกิดอะไรขึ้นกับ Craft Beer ถ้าหมักที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติ? การหมักที่อุณหภูมิสูง เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เบียร์เราเสียได้

อุณหภูมิเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างรสชาติของยีสต์มาก เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นขบวนการๆ หมักจะดำเนินเร็วขึ้นและจะทำให้เบียร์มีกลิ่นมากขึ้น กลิ่นที่มากขึ้นเกิดจากอัตราการเผาผลาญของยีสต์มากขึ้น

1

กลิ่นผลไม้เป็นกลิ่นที่พบมากเมื่อมีการหมักที่อุณหภูมิสูง อย่างเช่น กล้วย สัปปะรด หรือแพร ซึ่งเกิดจากส่วนประกอบที่เรียกว่าเอสเทอร์ที่อยู่ในเบียร์

อุณหภูมิที่สูงยังทำให้เบียร์เรามีปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งแอลกอฮอล์เหล่านี้จะทำให้คนดื่มเบียร์ปวดหัวได้ ในเบียร์ที่แรงๆ เราสามารถรู้สึกได้ถึงแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเบียร์ แต่สำหรับเบียร์ที่เรา craft เองนั้น ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ควรจะอยู่ในระดับที่คนดื่มรู้สึกได้

ถ้าเรารู้สึกว่าเบียร์ที่เราใส่ขวดเรียบร้อยแล้วมีกลิ่นผลไม้ สาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะเราหมักเบียร์ที่อุณหภูมิสูงไป

Advertisement