การใช้ dry hop ใน craft beer เหตุผลคือเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติและกลิ่นให้กับเบียร์ของเรา ที่สูญเสียไปจากขบวนการ ๆ ต้ม wort และเพราะยีสต์ การเติม dry hop ลงไปในเบียร์ช่วงการหมัก ถือเป็นวิธีที่นิยมและมีประสิทธิภาพในการเพิ่มกลิ่นและรสชาติให้กับเบียร์ของเรา


การต้ม wort ด้วยไฟแรงเป็นเวลานานเพื่อดึงเอา alpha acid ที่มีอยู่ใน hop ออกมาเพื่อเพิ่มความขมให้กับเบียร์ของเรานั้น ทำให้น้ำมันที่อยู่ใน hop ที่ให้รสชาติและกลิ่นกับเบียร์เราระเหยไปกับไอน้ำ

Brewer ที่ใช้ยีสต์ซ้ำในการทำเบียร์ โดยมากจะใส่ dry hop ในไปในเบียร์เพิ่มหลังจากการเก็บยีสต์แล้ว เพราะว่ายีสต์ที่เก็บนั้นจะดูดซับกลิ่นและรสชาติของ hop ไป และเมื่อนำยีสต์ที่เก็บมาใช้หมักกับเบียร์ครั้งใหม่ กลิ่นและรสชาติของยีสต์ก็จะติดไปสู่เบียร์ครั้งใหม่นี้ด้วย


ถึงแม้ว่ายีสต์สามารถดึงกลิ่นและรสชาติของ hop ออกได้ แต่การใส่ dry hop ในช่วงหลังการหมักเบียร์ครั้งแรกก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำ จริงๆ แล้ว brewer หลายๆ คนก็ใส่ dry hop ในช่วงนี้

ถ้าต้องการให้การใช้ dry hop มีประสิทธิภาพดีที่สุด ทำได้โดยหลังจากการหมักครั้งแรกสมบูรณ์ให้เราย้ายเบียร์จากถังหมักแรกมา (primary fermenter) ใส่ในถังหมักที่สอง (secondary fermenter) แล้วให้ใส่ dry hop และปิดฝากด้วย air lock และถ้าเป็นไปได้ให้เอาเบียร์ของเราไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 10–15°C และปล่อยไว้ 1 อาทิตย์ วิธีนี้จะให้กลิ่นของ hop ที่ดีเพราะว่าเราได้มีการลดความเข้มข้นของยีสต์เมื่อเราเปลี่ยนเบียร์ใส่ในถังหมักที่สองแล้ว และวิธีนี้จะทำให้เบียร์ของเรามีความใสเพิ่มขึ้นด้วย

Advertisement