เบียร์เราหมัก 8 วันแล้วยังมีฟองเกิดขึ้นในถัง primary fermenter เกิดอะไรขึ้น?

1

ถ้าจะตอบคำถามนี้ เราต้องมาดูว่าระยะเวลาในการหมัก craft beer มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบ ในบางสูตรการทำ craft beer จะมีระยะเวลาที่ใช้ในการหมัก craft beer ระบุอยู่ในสูตรเลย ระยะเวลาการหมักจะแปรผันตาม OG (original gravity) ของ wort และ สูตรของเบียร์ที่เราทำ

แต่ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการหมักเบียร์มากที่สุดคือปริมาณอ๊อดซิเจนที่อยู่ใน wort และจำนวนสารอาหารบางประเภทใน wort เช่นสังกะสี ก็เป็นเกตุให้การหมักล่าช้าได้ บางครั้งถึงแม้ว่ามีการควบคุมขบวนการการผลิตที่เข้มงวด เวลาในการหมักก็ยังแตกต่างกันออกไป ไม่คงที่ทุกครั้ง

เราจึงสามารถสรุปได้ว่าในการ craft beer “ปล่อยให้ขบวนการๆ หมักเสร็จสมบูรณ์โดยตัวของมันเองนั้นดีที่สุด”

2

ในการใช้เวลาการหมักนานผิดปกติ ไม่ได้หมายถึงมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับ craft beer ของเรา การใส่ยีสต์น้องเกินไปก็เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย ๆ ที่ทำให้ขบวนการๆ หมักของเราล่าช้า หรืออาจจะเป็นเพราะอุณหภูมิของ wort เราเย็นไป เช่นแทนที่จะเป็น 21°C แต่กลับเป็น 15°C ก็สามารถทำให้ขบวนการๆ หมักล่าช้าไปได้เช่นกัน

เพราะฉะนั้น คำแนะนำคือให้นำเบียร์ออกจากการหมัก (rack) ก็ต่อเมื่อการหมักเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลามากนัก แนะนำให้ rack เบียร์ออกเมื่อ SG (specific gravity) ของเบียร์นั้นคงที่ หรือเราไม่เห็นถึงปฏิกิริยาการหมักเกิดขึ้นแล้ว ( สังเกตได้โดย ยีสต์ก่อตัวด้านล่างของถัง หรือผิวหน้าของเบียร์เราสะอาดไม่มีฟอง) แต่สุดท้ายแล้วแนะนำให้ใช้ hydrometer ในการวัดเพื่อบ่งบอกถึงการสิ้นสุดการหมักนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ในการหมัก เบียร์บางประเภท เช่น lager จะใช้การหมักครั้งที่สอง (second fermentation) เป็นตัวคาร์บอเนตเบียร์

เราจำเป็นต้อง rack เบียร์ก่อนที่เบียร์เราจะมี gravity ถึง terminate gravity

ฉะนั้น อย่าไปกังวลมากนักเกี่ยวกับเวลาในการหมัก จะเร็วหรือจะช้านิดหน่อย ตราบในที่การหมักของเราเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่รับได้ เบียร์เราถือว่าไม่มีปัญหา ตัวอย่างของปัญหาในการหมักยาวไปและทำให้เกิดปัญหาอย่างเช่น การหมักเริ่มต้นช้ามากและยาวนานกว่า 14 วัน

Advertisement