ตารางค่าข้อมูล Grain และลักษณะรสชาติเฉพาะของแต่ละอย่าง
 grain-info-1
grain-info-2
ข้อมูลจากหนังสือ CloneBrews, 2nd Edition: Recipes for 200 Commercial Beers by Tess and Mark Szamatulski
Advertisement