ควรที่จะทำให้ wort เย็นจนถึงอุณหภูมิที่จะหมักหรือต่ำกว่า 2 องศา ก่อนจะทำการใส่อ๊อกซิเจนและใส่ยีสต์

1

วิธีนี้จะทำให้การควบคุมอุณหภูมิการหมักง่ายขึ้น เพราะการจะทำให้อุณหภูมิ wort สูงขึ้นทำได้ง่ายมากกว่าทำให้ wort เย็น ถ้าเราเริ่มต้นใส่อ๊อกซิเจนและยีสต์ด้วย wort ที่อุณหภูมิสูงกว่า การจะทำให้อุณหภูมิ wort ต่ำลงจะทำได้ยาก

การต้ม wort

 

 

Advertisement