1

ถึงแม้งว่าการดูด้วยตาจะสามารถตรวจสอบความสดของ hop ได้ในระดับหนึ่ง วิธีที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดในการตรวจสอบคือการขยี้ hop บนฝ่ามือ

1
วิธีทำคือนำเอา hop มาวางบนฝ่ามือแล้วขยี้แรงๆ ให้เกิดความร้อนบนมือ เมื่อ hop ได้รับความร้อนน้ำมันใน hop จะระเหยออกมา ให้เราสูดกลิ่นของน้ำมันที่ระเหยออกมา ถ้ากลิ่นที่ออกมาเหมือนชีส หรือถุงเท้าเปียกแล้ว แสดงว่า hop นี้เสื่อมสภาพแล้ว เนื่องจาก hop จะปล่อยกรดไขมันที่มีกลิ่นนี้ออกมาเมื่อเสื่อมสภาพ แต่ถ้ากลิ่นเหมือน ซีตัส ลูกเกต หรือ บาร์เรลไพร์ แสดงว่า hop มันสดใหม่อยู่

Advertisement