การทำเบียร์โดยใช้ malt extract ต่างจากการใช้เมล็ด (grain) อย่างไร?

1
สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่างการใช้ malt extract กับ grain คือ brewer ไม่ต้องเสียงเวลากับขั้นตอนการ mash
เราสามารถใช้ malt extract ละลายในน้ำในการทำ wort และต้มได้เลย ไม่จำเป็นต้องเสียเวลา mashing และแถมไปกว่านั้นคือ malt extract บางครั้งจะมีการผสม hop มาให้เสร็จสรรพ เราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งผสม hop เพื่อเพิ่มความขมให้กับเบียร์เอง แต่ว่า เรายังต้องใส่ hop เพิ่มเติมภายหลังเองก่อนที่จะต้มเสร็จ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มกลิ่นให้กับเบียร์ของเราเองนั่นเอง
มากไปกว่านั้นคือบาง extract สำเร็จรูป ยังไม่ต้องการ ๆ ต้มแบบเต็มรูปแบบอีก เพราะว่ามันถูกต้มมาให้แล้วในขบวนการ ๆ ทำ extract นั้นๆ เราเพียงต้องต้มสักพักเพื่อฆ่าแบคทีเรียที่อยู่ในเครื่องมือเท่านั้นเอง
เทคนิคของ brewer บางคนในการใช้ extract คือ การต้ม extract ในปริมาณน้ำน้อยๆ เพื่อทำให้ wort ของเรามี gravity สูง หลังจากนั้นจะทำการเติมน้ำเย็นลงไป เพื่อลด gravity ให้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง และเป็นการช่วยให้ wort ของเราเย็นลง ให้อุณหภูมิเหมาะสมในการใส่ยีสต์ต่อไป
Brewer บางคนยังมีเทคนิคในการเพิ่มรสชาติให้กับ wort ของตนเองโดยการใส่ specialty grain ลงไป ซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่าการ steeping

1

การ steep คือการนำเอา grain ใส่ลงในถุงเหมือนถุงชาแล้วจุ่มลงในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 158F (70C) การใส่ specialty grain ลงในถุงนั้นทำให้เราสามารถแยกเอาถุงชาออกได้ง่ายก่อนที่จะใส่ dry malt extract (DME) ลงไป

การ steep ไม่ใช่การ mash เพราะ grain ที่ใช้ไม่ได้ต้องการเอมไซด์ในการย่อย โดยปกติ grain ที่ใช้ในการ steep จะเป็น grain ที่ให้รสชาติและสีสรรกับเบียร์ของเราคือ crystal หรือ roasted grains อย่างเช่น chocolate และ roasted malt หรือ barley เป็นต้น

Advertisement