เมื่อเราต้องการใช้ยีสต์ในการหมักเบียร์ สิ่งที่สำคัญที่ควรจะทำเสมอก็คือการเพาะยีสต์เริ่มต้นในการทำการ pitching (ใส่) เข้าไปใน wort ของเรา
ฃบวนการการเพาะยีสต์เริ่มต้นเกือบจะเหมือนกับขบวนการการเพาะยีสต์ที่เก็บขึ้นมาจากขวด (reculture)
ขบวนการเพาะยีสต์เริ่มต้น ๆ ด้วยการเปิด pocket ของยีสต์น้ำที่เราทำให้ยีสต์ active แล้ว 1-2 วันล่วงหน้า

img_0642

ต้มสารอาหารตั้งต้นสำหรับยีสต์เหมือนกับการเตรียมสารอาหารตั้งต้นของการเพาะยีสต์ที่เก็บขึ้นมาจากขวด คือนำเอา DME (dry malt extract), น้ำและ hop มาต้นให้เดือน 10 นาที จากนั้นก็รออาหารเย็นลง จนอุณหภูมิอยู่ที่ 70°F (21°C)

ทำความสะอาดขวดเบียร์ หรือแกลอนขนาด 1/2 แกลอน (1.9L), จุกยาง และ แอร์ล๊อค (air lock)


ใส่สารอาหรเริ่มต้นในขวด และใส่ยีสต์ตามลงไป จากนั้นให้ปิดจุกยาง และใส่ แอร์ล๊อค เขย่าขวดเบาๆ และเก็บไว้ในที่ๆ อุณหภูมิ 70°F (21°C) โดยไม่ต้องสนใจว่ายีสต์จะเป็น ale หรือ lager ยีสต์ และยีสต์จะเริ่มมีปฏิกิริยาภายใน 12 ชั่วโมง


การเตรียมเพาะยีสต์เริ่มต้นก่อนใช้งานนี้เพื่อต้องการให้แน่ใจว่ายีสต์มีการทำงาน และเพิ่มจำนวนยีสต์ก่อนจะใส่เข้าไปใน wort ของเรา

ถ้ายีสต์ของเรา active เท่าไหร่ก็จะลดโอกาสที่เบียร์ของเราจะมีปัญหาเพราะว่ายีสต์เท่านั้น เรายังสามารถนำยีสต์ของเรายังสามารถแบ่งเป็น 2 ขวดเพื่อนำไปใช้หมักเบียร์ 2 ถังเพื่อเป็นการประหยัดเงินได้อีกด้วย

Advertisement