นอกจากการใช้ยีสต์นำ้ที่มีขายอยู่ในตลาดนั้นในการ craft beerเรายังสามารถเพาะยีสต์จากขวดเบียร์ที่เราต้องการได้อีกด้วย (reculture) แต่เราต้องแน่ใจว่าเบียร์ขวดนั้นใช้ยีสต์ชนิดเดียวกันทั้งในการหมักครั้งแรก (primary fermenting) และการหมักครั้งที่สอง (secondary fermenting)
แต่โดยปกติแล้ว ยีสต์ที่ใช้การหมักทั้งสองครั้งจะเป็นคนละชนิดกัน เพราะ brewer ต้องการจะปกป้องประเภทของยีสต์ที่ใช้ในการหมักเบียร์ของตน เพราะว่าในเบียร์หลายๆ ชนิดยีสต์จะเป็นตัวให้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเบียร์ และ brewer ไม่ต้องการให้ brewer คนอื่นใช้ยีสต์ของตนเองไม่ว่าจะเป็นเพื่อการค้า หรือ craft ไว้ดื่มเอา

การ Reculture เบียร์

ขวดเบียร์ที่มีการขายเพื่อการค้าในตลาด มีวิธีการบรรจุเหมือนๆ กับการบรรจุขวดในการทำเบียร์ไว้ดื่มเองที่บ้าน นั่นก็หมายถึงว่ายีสต์ที่อยู่ในขวดจะเป็นตัวผลิตก๊าซคาร์บอนในเบียร์ และมีการตกตะกอนลงด้านใต้ของขวด

การที่จะเพาะยีสต์จากเบียร์ขวด ให้เราเทเอา 80% ของเบียร์ที่อยู่ด้านบนออกไป ให้เหลือยีสต์ที่อยู่ด้านล่างของขวดไว้

จากนั้นให้เตรียมสารอาหารสำหรับยีสต์โดยต้ม 1/2 ถ้วยมอลต์แห้ง (DME) กับน้ำ 8 ounces และใส่ hop pellet 2 เม็ด (ชนิดใดก็ได้) ปริมาณนี้สำหรับขวดเบียร์ขนาด 12 ounces ให้ต้มเป็นเวลา 10 นาทีในภาชนะปิด หลังจากนั้นให้ทำให้สารอาหารเย็นลงโดนการแช่ภาชนะต้นลงในน้ำหรือน้ำแข็ง


ในขณะที่เรารอให้อาหารยีสต์เย็นลง ให้เราทำความสะอาดขวดเบียร์ที่เทเบียร์ออกไปแล้ว 80%, ยางปิด เบอร์ 2 และแอร์ล๊อค (air lock)

เทสารอาหารยีสต์ลงในขวดเบียร์ (อุณหภูมิต้องต่ำกว่า 70°F (21°C)), ปิดจุกยาง และใส่แอร์ล๊อค นำเบียร์ไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 68°F to 75°F (20°C to 24°C) ไว้นาน 3-4 วัน หลังจากที่ยีสต์กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เราสามารถใช้งานมัน หรือใส่ไว้ในตู้เย็นเพื่อที่จะเก็บไว้ในคราวต่อไป

เบียร์ที่แนะนำให้เพาะยีสต์เก็บไว้ได้แก่ Chimay, Westmalle, Orval, และ Sierra Nevada Pale Ale

Advertisement