ทุกครั้งที่เราใช้ยีสต์เราเรียกว่าเจนเนอร์เรชั่น (generation) ครั้งแรกที่เราใช้ยีสต์ที่มาจากแล็ป เราเรียกว่าเจนเนอร์เรชั่นแรก และเมื่อเรานำยีสต์ที่ใช้ทำเบียร์ครั้งแรกมาใช้อีกครั้งเราจะเรียกยีสต์นี้ว่าเจนเนอร์เรชั่นที่สอง (โดยแต่ละครั้งที่เรา craft beer จำนวนยีสต์จะเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าของจำนวนเริ่มต้น)

Brewer ที่ทำ lager เบียร์ส่วนให้จะใช้ยีสต์ซ้ำไม่เกิน 10 เจนเนอร์เรชั่นหลังจากนั้นก็จะใช้ยีสต์ใหม่จากแล็ปอีกครั้ง แต่สำหรับ brewer ที่ทำ ale เบียร์นั้นการจัดการใช้ยีสต์มีความหลากหลายมากกว่า brewer ที่ทำ lager มาก จึงไม่มีข้อจำกัดมากนักในเรื่องเจนเนอร์เรชั่นของยีสต์ที่ใช้

1

Advertisement