การต้ม wort และ hop นั้นเพื่อที่จะดึงเอา alpha acid ที่อยู่ใน hop ออกมาทำให้เบียร์เรามีรสขมนั้น จำเป็นต้องต้มอย่างน้อย 60 นาที แต่ในความเป็นจริงการต้มนี้มีประโยชน์มากกว่าการดึงเอา alpha acid ออกมา
 e39bee_5b0968f851a0486ea3921f6cf744b238-mv2_d_1600_1200_s_2-1
Ray McNeil บอกว่าการต้ม wort จำเป็นต้องต้มด้วยไฟแรงๆ และนานพอ; การต้ม wort 60 นาทีนั้นไม่นานพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ hop และเพิ่มประสิทธิภาพการขจัดโปรตีนในเบียร์ และเพื่อที่จะกำจัด DMS (dimethyl sulfide) ซึ่งเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้ออกไปจาก wort ให้มากที่สุด
ในทางปฎิบัติ brewer โดยส่วนใหญ่จะต้ม wort อย่างน้อย 90 นาที Ray McNeil แนะนำว่าควรเพิ่มเวลาการต้ม wort โดยเฉพาะเบียร์ที่ทำจาก malt และต้องการให้เบียร์ที่มีกลิ่นคาราเมลหอมกว่าเดิม
Advertisement