ในการ craft เบียร์เราสามารถใช้ เมล็ดมอลต์ (grain) หรือ มอลต์ผง (dried malt extract หรือ DME) ในการเป็นทำ wort ซึ่งอัตราส่วนของการใช้จะแตกต่างกันออกไป
DME เป็นธัญญาพืชผงที่สามารถนำมาใช้ในการทำเบียร์แทน grain ได้เลย แต่อัตราส่วนในการใช้นั้นต่างกันไป เราจะมาพูดถึงอัตราส่วนในการใช้ และการคำนวนจำนวน DME และ grain ที่ต้องใช้เพื่อให้ wort เรามีค่า original gravity (OG) ตามที่เราต้องการ
 e39bee_ad2db67dd4964f6aa4e140791730415a-mv2
ถ้าเราต้องการหาว่าเราต้องใช้ DME จำนวนเท่าไหร่เพื่อให้ original gravity ของ wort เรามีค่าที่เราต้องการ ให้เราลบ original gravity ของเราด้วย 1 แล้วก็หารด้วย gravity ของ DME หรือ Syrup malt extract (SME) ที่เราต้องการใช้ ลบด้วย 1 ซึ่งโดยปกติแล้ว DME จะมี gravity เท่ากับ 1.044 เมื่อนำมาละลายน้ำ 1 แกลอน ส่วน SME จะมีค่า gravity อยู่ที่ 1.037
DME (pound) = (original gravity – 1)/0.044
SME (pound) = (original gravity – 1)/0.037
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการ wort ที่มี original gravity ที่ 1.055 จำนวน 5 แกลอน เราจะต้องใช้ DME 5x((1.055-1)/0.044) = 5.7 pound
e39bee_075ffb14d6244156b7cd1b99fa5f4c16-mv2_d_3264_2448_s_4_2
ส่วนถ้าเราใช้ grain เป็นตัวตั้งต้น wort ของเรา เราจำเป็นต้องคูณ effective factor เข้าไปในสูตรของเรา ซึ่งโดยปกติ effective ของ grain mash จะอยู่ที่ประมาณ 65 – 70% ส่วน effective ของธัญญาพืชอื่นที่ไม่ใช่เมล็ด เช่นน้ำผึ้ง หรือน้ำตาลข้าวโพด จะอยู่ที่ 100%
Grain weight (pound) = (original gravity – 1)/((grain gravity – 1) x effective factor)
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการ wort ที่มี original gravity ที่ 1.053 จำนวน 5 แกลอน เราจะต้องใช้ British 2-row malt pale malt จำนวน 5x((1.053-1)/(1.038-1)x0.7) = 9.6 pound
e39bee_81a420c22c0a4dc7859f937bf4b97d0f-mv2
Advertisement