น้ำมีส่วนสำคัญในการผลิตเบียร์ที่มีคุณภาพ แต่ Brewer ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการต้มและหมักเบียร์มากกว่า เราต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพถ้าต้องการเบียร์ที่มีคุณภาพ น้ำมีมีส่วนประกอบทางกายภาพที่ต่างกันเพียงเล็กต้องอาจจะทำให้รสชาติของเบียร์เราแตกต่างกันอย่างมาก
 Water
น้ำที่เราสามารถดื่มได้นั้นส่วนใหญ่เราสามารถนำมาทำเบียร์ได้ทั้งหมด แต่เราก็ยังจำเป็นต้องรู้สภาพน้ำในท้องถิ่นของเราว่าเป็น soft water หรือว่า hard water (ในการวัดว่าน้ำเราเป็น soft water หรือว่า hard water ให้วัดจากจำนวนสารไบคาร์บอเนตของแคลเซียม และ แมกนีเซียม ในน้ำ) เพื่อให้เบียร์ของเรามีรสชาติที่ดี ถ้าเราซีเรียสเรื่องการ craft beer ในการทดสอบคุณภาพน้ำเราสามารถซื้อ test kit มาใช้ทดสอบองค์ประกอบต่างๆ ได้ที่อยู่ในน้ำของเราได้ถ้าเราสนใจ
แต่ถ้าพูดถึงการ craft beer ของ brewer โดยส่วนใหญ่จะใช้น้ำในท้องถิ่นของตนเอง โดยนำมากรองผ่านเครื่องกรองน้ำและนำมาใช้โดยไม่คำนึงถึงองค์ประกอบของน้ำในท้องถิ่น ซึ่งนั่นเป็นสิ่งดี เพราะจะทำให้เบียร์ที่ได้มีรสชาติเฉพาะในท้องถิ่นนั้น ๆ การกรองน้ำหรือการต้มน้ำก่อนเอามาใช้ทำเบียร์ เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะมันจะช่วยเรากำจัดคลอลินที่มีอยู่ในน้ำออกไป (ในกรณีที่มีค่าคลอลินมากกว่า 0.1 ppm)
กรณีที่น้ำเราเป็น soft water เบียร์เราก็จะมีรสชาติอ่อนนุ่ม ตัวเบียร์จะใส ซึ่งน้ำแบบนี้เหมาะกับการทำเบียร์สไตล์ Helles และ Pilsners  แต่ถ้าน้ำที่เราหามาได้เป็น hard water จะทำให้เบียร์เรา dry และทำให้รสชาติของมอลต์ และความขมของ hop เด่นขึ้นมา น้ำอย่างนี้เหมาะกับการทำเบียร์ประเภท IPAs และ Stouts  brewer บางคนยังแนะนำให้ใช้ hard water ในการทำเบียร์ที่มีการใช้ dark malts เป็นส่วนประกอบ เพราะ dark malts มีฤิทธ์เป็นกรด การนำ hard water มาใช้จะทำให้ความเป็นกรดของเบียร์น้อยลง ซึ่งทำให้รสชาติของเบียร์ดีขึ้น
ถ้าเราสามารถจำแนกลักษณะของน้ำได้จะทำให้เราสามารถระบุได้ว่าในท้องถิ่นไหน craft beer อะไรขึ้นชื่อ เช่นที่ Czech Republic เบียร์ชนิด Pilsners จะมีรสชาติดีเป็นพิเศษเพราะน้ำที่นั้นมีลักษณะเป็น soft water
แล้วเราจะเตรียมน้ำยังไงเพื่อให้เหมาะกับเบียร์ที่เราจะทำหละ แนะนำให้ใช้น้ำแร่ขวดมาใช้ถ้าน้ำในท้องถิ่นเราเป็น hard water แล้วเราต้องการน้ำ soft water มาใช้ทำเบียร์ แต่ในทางกลับกันถ้านำเราเป็น soft water แล้วต้องการ hard water ในใช้ในการทำเบียร์ ให้เราเอา calcium carbonate มาผสมกับน้ำของเรา
การควบคุมคุณภาพน้ำได้จะทำให้เราสามารถ craft beer ที่มีรสชาติคงที่ได้ในทุกๆ batch อย่างในการ craft beer ที่ Barley’s Brewpub and Casino จะทำการเตรียมน้ำผ่านขบวนการ reverse osmosis ; ทำการเพิ่มแร่ธาตุ และเกลือ ในการเตรียม soft water
ในการ Craft Beer ให้ได้มาตราฐานเราจำเป็นต้องคำนึงถึงลักษณะน้ำของเราด้วย
Advertisement