ตารางค่าข้อมูล Hop
ชื่อ / ถิ่นกำเนิด / ใช้เพื่อ / ค่า AA / Hop ที่ใช้แทนกัน
e39bee_52ccacf69f1a448cb0c57c043959970d-mv2
e39bee_e4264d4f1d0845b8bc99da2512ae7b17-mv2
e39bee_616fc2ec10c3492bb6afffce62237a26-mv2
ข้อมูลจากหนังสือ CloneBrews, 2nd Edition: Recipes for 200 Commercial Beers by Tess and Mark Szamatulski
Advertisement